… حصیری عروسکی هلویی

530,000 تومان
جنس کار:حصیری،خنک،تابستونه قد کار:65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  گزینه قد:  

…پیراهن لینن

570,000 تومان
جنس کار:لینن،خنک،تابستونه قد کار:115(قابل تغییر) همراه با کمربند سایز:فری(تا دور سینه125) آماده سازی:10 الی 15 روز کاری گزینه تغییر قد

…حصیری عروسکی سبز

530,000 تومان
جنس کار:حصیری،خنک،تابستونه قد کار:65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  گزینه قد:  

…مانتو حصیری عروسکی

530,000 تومان
جنس کار:حصیری،خنک،تابستونه قد کار:65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  گزینه قد:  

..ست شومیز دامن

تومان
جنس شومیز: دبل فیس،خنک،تابستونه قد شومیز:55(قابل سفارش با قد55/65/70) سایز:فری(تا دور سینه 120) جنس دامن:لینن قد دامن:80(قابل سفارش با قد 80/90) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری نکته :برای خرید هر کدام به صورت جدا میتوانید فقط یک محصول را از قد های پیشنهادی انتخاب و محصول بعدی را بر روی گزینه نمی خواهم بگذارید.    

..ست شومیز شلوار

تومان
جنس شومیز: وال،خنک،تابستونه قد شومیز:65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قد شلوار:105(قابل تغییر) دور ران:64 قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری نکته :برای خرید هر کدام به صورت جدا میتوانید فقط یک محصول را از قد های پیشنهادی انتخاب و محصول بعدی را بر روی گزینه نمی خواهم بگذارید.    

..ست لینن زارا

800,000 تومان
جنس شومیز: لینن،خنک،تابستونه قد شومیز:60(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قد شلوار:105(قابل تغییر) دور ران:64 قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری نکته:سفارش تک شومیز و شلوار در دایرکت اینستاگرام قابل ثبت است.    

..کت ژاکارد سرخابی

510,000 تومان
جنس کار: ژاکارد قد کار: 65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear گزینه تغییر قد:

.پیراهن لینن مشکی

590,000 تومان
جنس کار:لینن،خنک،تابستونه قد کار:115(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه135) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear گزینه تغییر قد

.حصیری صورتی

520,000 تومان
جنس کار:حصیری،خنک،تابستونه قد کار:65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

.ست آیوا سفید

800,000 تومان
جنس کار: آیوا،خنک،تابستونه قد کار:جلو 60(قابل تغییر) قد کار: پشت65(قابل تغییر) قد شلوار:105(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

.ست آیوا مشکی

800,000 تومان
جنس کار: آیوت،خنک،تابستونه قد کار:جلو 60(قابل تغییر) قد کار: پشت65(قابل تغییر) قد شلوار:105(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

.شومیز راه راه صورتی

510,000 تومان
جنس کار:لینن نخ قد :65 (قابل تغییر) سایز:فری (تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید ID Instagram:Fa,wear

.شومیز لینن سرخابی

480,000 تومان
جنس کار:لینن،خنک،تابستونه قد کار:جلو60(قابل تغییر) قدکار:پشت65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

.شومیز مانتویی

510,000 تومان
جنس کار:دبل فیس،خنک،تابستونه قد کار:65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

.کت کاربنی

680,000 تومان
جنس کار: مازراتی قد کار: 65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) دور بازو:46 سانت دور مچ :32سانت قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

.مانتو لینن بندی

485,000 تومان
جنس کار: لینن قد کار: 65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

1.شومیز راه راه آبی

510,000 تومان
جنس کار:لینن نخ قد :65 (قابل تغییر) سایز:فری (تا دور سینه 120) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید ID Instagram:Fa,wear

پیراهن لینن

590,000 تومان
جنس کار:لینن،خنک،تابستونه قد کار:115(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه135) آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

کت ژاکارد

580,000 تومان
جنس کار: ژاکارد قد کار: 65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

کت کتان لمه

690,000 تومان
جنس کار: کتان لمه قد کار: 65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

کت کتان لمه آجری

680,000 تومان
جنس کار: کتان لمه قد کار: 65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) به رنگ عکس دوم نزدیکتره قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear  

کت کتان لمه کاربنی

690,000 تومان
جنس کار: کتان لمه قد کار: 65(قابل تغییر) سایز:فری(تا دور سینه 120) قدل مدل:156 آماده سازی:15 روز کاری برای قد بلندتر لطفا به اینستاگرام مراجعه فرمایید  ID Instagram:Fa.wear